Ce este Standardul Comun de Raportare (CRS)?

Autor: Banca Transilvania

Standardul Comun de Raportare (CRS), implementat in cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, a fost emis la initiativa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) pentru aplicarea schimbului automat de informatii in domeniul fiscal, scopul acestuia fiind o mai buna colectare a taxelor si a impozitelor si diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere. 

115 state au semnat pana acum acorduri pentru schimbul de informatii in domeniul fiscal. 

Avand in vedere prevederile noului Cod de Procedura Fiscala, intrat in vigoare la data de 01.01.2016, BT Asset Management SAI S.A. este obligata sa aplice normele de raportare si de diligenta fiscala, parte integranta a codului, aplicabile in cazul contribuabililor rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale. 

In acest sens, in procesul de cunoastere al clientelei, BT Asset Management SAI S.A. va determina conturile raportabile, fiind obligata sa transmita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise la BT Asset Management SAI SA de contribuabilii mentionati mai sus, respectiv:

  • numele 
  • adresa de rezidenta/domiciliu 
  • statul de rezidenta 
  • numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), precum si data si locul nasterii (daca e cazul) ale fiecarei persoane care face obiectul raportarii 
  • numarul de cont (contul de investitor administrat de BT Asset Management SAI SA) 
  • soldul sau valoarea contului valabil la sfarsitul anului calendaristic relevant, sau valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului, in cazul inchiderii contului in timpul anului 
  • valoarea totala bruta a rascumpararilor platite titularului de cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale.

Informatiile mentionate mai sus pot face obiectul unui transfer de date, efectuat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala in afara teritoriului Romaniei, catre state membre ale Uniunii Europene sau alte state participante la mecanismul de raportare automata, in baza acordurilor in care Romania este parte. 

Investitorii BT Asset Management SAI S.A. identificati ca detinatori ai unor conturi raportabile vor fi informati in prealabil transmiterii oricaror informatii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Acestia beneficiaza, in conditiile legale aplicabile in vigoare, de dreptul de interventie asupra datelor, avand posibilitatea de a ne furniza documente justificative adecvate pentru modificarea statutului de persoana care face obiectul raportarii, si de dreptul de opozitie. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre BT Asset Management SAI S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ti-a fost util raspunsul?
13
1
Raspuns cu de Banca Transilvania