Vezi raspunsul pe intreb.bancatransilvania.ro

Ce acte am nevoie pentru deschiderea unui cont pentru PFA?

Autor: Echipa Banca Transilvania

Pentru aceasta ai nevoie de:

• certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

• hotararea sau rezolutia de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

• actul de identificare a persoanei fizice autorizate, a membrilor intreprinderii individuale sau a membrilor intreprinderii familiale

• autorizatia de functionare sau certificatul constatator emis de ORC in baza legii nr. 359/2004, care atesta depunerea declaratiei pe proprie raspundere conform careia sunt indeplinite conditiile de functionare

• extrasul electronic de la ONRC sau certificatul constatator de la ORC sau alt registru legal eliberat cu maximum 7 zile inainte de a depune documentele pentru deschiderea contului

• inregistrarea in alt registru legal de publicitate daca este cazul

• orice alt document pe care noi il consideram necesar in procesul de identificare si de stabilire a responsabilitatilor fiscale.