Fonduri De Investitii

Care este modul de raportare?

Pentru fiecare an fiscal, BT Asset Management SAI emite o fisa de portofoliu (act doveditor al castigului rezultat), care trebuie depusa sau transmisa la ANAF conform legislatiei in vigoare. Pe baza declaratiei, ANAF va emite o decizie de im...

Fondurile de investitii sunt garantate, precum depozitele?

Fondurile de investitii nu sunt garantate, la nivelul intregii industrii, nefiind depozite bancare.Cu toate acestea, plasamentele sunt diversificate, banii fiind investiti in depozite bancare, obligatiuni de stat si corporative, titluri de s...

Ce alternative de economisire ofera BT?

Fondurile de investitii BTAM sunt alternativa noastra de economisire la depozitele clasice. Acestea au diverse grade de risc, incepand cu risc redus pentru investitiile in fondurile monetare pana la cele de actiuni care au riscuri ridicate. ...