Cum știu că sunt prosumator?

Autor: Banca Transilvania

Prosumatori sunt persoanele fizice sau juridice care conform Legii 123 a energiei, produc energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și a căror activitate specifică nu este producția energiei electrice. Furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia livrată de aceștia fie prin compensare, fie prin regularizare financiară:

  • Compensarea cantitativă – energia produsă și livrată în rețea de prosumatorii care dețin sisteme cu putere instalată de maxim 200kW pe loc de consum se face la un preț identic cu prețul energiei electrice active utilizat de furnizor;
  • Regularizarea financiară - energia produsă și livrată în rețea de prosumatorii care dețin sisteme cu putere instalată de peste 200kW sau maxim 400 kW pe loc de consum se face la prețul mediu ponderat înregistrat în Piață pentru Ziua Următoare (PZU) aferent lunii în care a fost produsă.

Tags

Ti-a fost util raspunsul?
0
0