Vezi raspunsul pe intreb.bancatransilvania.ro

Ce este Centrala Riscurilor de Credit?

Autor: Echipa Banca Transilvania

Centrala Riscurilor de Credit (CRC) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de credit, instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special) din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori. Centrala Riscului de Credit este administrată de Banca Națională a României.

Cine este raportat în cazul CRC?

- Debitori persoane fizice și juridice nonbancare care au expunere mai mare de 20000 RON sau echivalent RON;
- Grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor;
- Posesorii de card de debit şi/sau de credit, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi calificate drept fraudă.

Care poate fi valoarea minimă a creditelor prin care se declară informații?

La CRC se declară informații de risc de credit pentru debitorii care au o expunere cumulată mai mare de 20000 RON sau echivalent RON, neexistând o limită minimă pentru valoarea individuală a creditelor.

Care poate fi valoarea minimă a restanțelor si cat timp sunt stocate informațiile furnizate la CRC?.

Restanțele au o valoare minimă de 1 RON iar informatiile furnizate la CRC sunt stocate pe o perioada de timp de 7 ani.

Când sunt actualizate datele din baza de date CRC?

Informațiile se raportează lunar, între datele de 1 și 17 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.  În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi lucrătoare. Informațiile actualizate pot fi accesate după această dată.